gaśnice
BHP

Gaśnice – co to jest i jak z nich korzystać?

Gaśnice są urządzeniami służącymi do gaszenia pożarów w zarodku. Zawierają środek gaśniczy, który jest wypychany przez sprężony gaz i kierowany na źródło ognia. Gaśnice mogą być przenośne lub stacjonarne, a ich wielkość i rodzaj zależą od przeznaczenia i rodzaju pożaru. W tym artykule dowiesz się, jakie są rodzaje gaśnic, jak je oznaczać i jak z nich prawidłowo korzystać.

Rodzaje gaśnic

Gaśnice w sklepach z artykułami BHP jak Bhp Gabi, można podzielić ze względu na:

  • środek gaśniczy – substancję, która ma zdolność gaszenia pożaru poprzez obniżanie temperatury, wypieranie tlenu lub hamowanie reakcji chemicznej,
  • sposób umiejscowienia czynnika wyrzutowego – gazu napędowego, który wypycha środek gaśniczy z gaśnicy.

Ze względu na środek gaśniczy

Wyróżnia się następujące rodzaje gaśnic:

  • gaśnice proszkowe – zawierają proszek gaśniczy, który jest skuteczny do gaszenia pożarów typu A (ciał stałych), B (cieczy łatwopalnych), C (gazów) i E (urządzeń pod napięciem). Gaśnice proszkowe są najpopularniejsze i mają najszersze zastosowanie, ale mają też wady: proszek może być szkodliwy dla zdrowia, uszkadzać sprzęt elektroniczny i utrudniać usuwanie pozostałości po gaszeniu,
  • gaśnice CO2 – zawierają dwutlenek węgla, który jest skuteczny do gaszenia pożarów typu B i E. Gaśnice CO2 są bezpieczne dla ludzi i sprzętu elektronicznego, nie pozostawiają śladów po gaszeniu, ale mają też ograniczenia: nie są skuteczne do gaszenia pożarów typu A i C, wymagają bezpośredniego kontaktu z ogniem i mogą być niebezpieczne przy niskich temperaturach,
  • gaśnice wodne mgłowe – zawierają wodę pod ciśnieniem, która jest rozpylana na drobne kropelki tworzące mgłę. Mgła obniża temperaturę i tlenność ognia, a także chroni użytkownika przed promieniowaniem cieplnym. Gaśnice wodne mgłowe są skuteczne do gaszenia pożarów typu A i F (tłuszczy kuchennych), a także mogą być stosowane do gaszenia pożarów typu B i E przy odpowiednim zabezpieczeniu użytkownika przed porażeniem prądem,
  • gaśnice pianowe – zawierają roztwór pianotwórczy, który tworzy pianę gaśniczą na powierzchni ognia. Piana izoluje źródło ognia od tlenu i obniża temperaturę. Gaśnice pianowe są skuteczne do gaszenia pożarów typu A i B, a także mogą być stosowane do gaszenia pożarów typu E przy odpowiednim zabezpieczeniu użytkownika przed porażeniem prądem,
  • gaśnice do metali – zawierają specjalny proszek gaśniczy, który reaguje z metalami łatwopalnymi tworząc warstwę izolacyjną. Gaśnice do metali są skuteczne do gaszenia pożarów typu D, ale nie mogą być stosowane do gaszenia innych rodzajów pożarów,
  • gaśnice do tłuszczy – zawierają płyn gaśniczy, który reaguje z tłuszczami kuchennymi tworząc warstwę żelową. Gaśnice do tłuszczy są skuteczne do gaszenia pożarów typu F, ale nie mogą być stosowane do gaszenia innych rodzajów pożarów.

Rodzaje ze względu na sposób umiejscowienia czynnika wyrzutowego

Wyróżnia się dwa typy gaśnic:

  • gaśnice X – są pod stałym ciśnieniem gazu napędowego (azotu), który jest umieszczony w tej samej komorze co środek gaśniczy. Gaśnice X są łatwe w obsłudze i szybkie w uruchomieniu – wystarczy zdjąć zawleczkę i nacisnąć spust,
  • gaśnice Z – nie są pod stałym ciśnieniem gazu napędowego (dwutlenku węgla), który jest umieszczony w osobnej butli lub ampułce. Gaśnice Z wymagają dodatkowej czynności przed użyciem – należy przebić butlę lub ampułkę gazu napędowego za pomocą specjalnego mechanizmu.