Materiały budowlane

Przygotowanie zaprawy murarskiej

Zaprawa murarska jest używana do łączenia ze sobą elementów, takich jak cegły. Jest to gęsta mieszanka spoiwa, wypełniacza oraz wody. Wypełniaczem może być piasek lub żwir.

Zaprawa murarska Atlas

Czym jest zaprawa murarska?

Zaprawa w procesie schnięcia może przechodzić ze stanu ciekłego w stan stały. Spoiwo to cement lub wapno, a także połączenie cementu i wapnia. Od grubości muru i jakości zaprawy murarskiej zależy głównie czas wysychania mieszanki. Dokładne informacje są zazwyczaj podane na opakowaniu produktu. Z reguły jednak czas schnięcia nie powinien przekroczyć 24 godzin. Zaprawa murarska może się jednak różnić w zależności od producenta. Prace budowlane można wykonywać nawet jeśli zaprawa nie wyschła do końca. W powietrzu jest zawarty dwutlenek węgla, dlatego zaprawa murarska przechodzi w stan stały ze stanu ciekłego. W zaprawie zawarte jest wapno, które następnie łączy się z CO2. Jednocześnie wyparowuje woda z zaprawy i cała masa twardnieje. Należy pamiętać, żeby dokładnie sprawdzić na opakowaniu jaki jest czas wysychania zaprawy.

Proporcje składników w zaprawie

Dobrym rozwiązaniem jest także zakup zaprawy murarskiej jako gotowej mieszanki. Osoby początkujące mogą mieć małe problemy z samodzielnym przygotowaniem receptury. Proporcje powinny wynosić 1:2:9, gdzie 1 to cement, 2 wapno, a 9 piasek lub żwir. Wybór wypełniacza zależy od osobistych preferencji, dlatego można zamienić piasek na żwir i odwrotnie. Najtańsze zaprawy murarskie kosztują 7 zł za 25 kg, ale są one raczej słabej jakości. Warto dopłacić trochę więcej i kupić trochę lepszy produkt, który z pewnością będzie bardziej skuteczny. Do wylewek podłogowych stosuje się zazwyczaj zaprawę cementową, ponieważ posiada ona największą wytrzymałość oraz przyczepność. Zaprawę murarską można także przygotować w betoniarce. Najpierw należy wlać wodę, a dopiero później dodać kolejne składniki.