rynek energii
Energia i prąd

Jakim zmianom poddawany jest rynek energii w Polsce

Jednym ze skutków dynamicznego wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich latach jest znaczący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Jeszcze do niedawna prąd w kraju wytwarzany był przede wszystkim przez węglowe elektrownie systemowe. Nacisk UE oraz wojna między Rosją i Ukrainą to wydarzenia, które wymusiły na Polsce przyspieszenie transformacji energetycznej, polegającej na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej z innych źródeł.

Więcej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Agencję Rynku Energii w Polsce, w 2022 roku udało się pozyskać z odnawialnych źródeł o 25% więcej energii niż w 2021 roku. Najwięcej „zielonego” prądu wytwarzają instalacje fotowoltaiczne, następne w kolejności są farmy wiatrowe i wodne. Zdecydowanie mniej energii wytwarza się z biomasy i biogazowni. Pomimo tego, że podstawowym źródłem energii w Polsce nadal jest węgiel, udział OZE systematycznie rośnie. Korzystanie z zasobów odnawialnych takich jak słońce, wiatr, czy woda pozwala uzyskać niezależność energetyczną, obniżyć ceny prądu i ograniczyć poziom emisji CO2 do atmosfery, dlatego wydaje się, że poziom inwestycji w technologie związane z OZE będzie w kolejnych latach nadal rosnąć.

rynek energii w Polsce

Przyszłość rynku energii w Polsce

Trudno jednoznacznie wskazać, jak będzie kształtował się rynek energii w Polsce (https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/rynek-energii-w-polsce) w najbliższych latach. Zgodnie z przyjętą przez obecny rząd strategią planowane jest stopniowe odchodzenie od węgla na rzecz OZE oraz energii atomowej. Podstawową barierą dalszego dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest niewydolność sieci przesyłowych. Rozwiązaniem tego problemu mogą być inwestycje w magazyny energii i ich upowszechnienie.

Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa trzech mniejszych elektrowni atomowych we współpracy z USA oraz Koreą Południową. Sześć nowoczesnych reaktorów zlokalizowanych w trzech miejscach stanowiłoby znakomite uzupełnienie dla OZE, zwiększało niezależność energetyczną kraju i dawało możliwość szybszego odchodzenia od elektrowni węglowych. Czy przyjętą strategię uda się zrealizować? Zależy to m.in. od wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych, przyjmowanych przez rząd rozwiązań legislacyjnych oraz sytuacji geopolitycznej na świecie w najbliższych latach.