Nowoczesne maski przeciwgazowe
Akcesoria budowlane

Nowoczesne maski przeciwgazowe w pracach fizycznych

Strażacy oraz osoby, zatrudnione w zakładach pracy, w których można mieć styczność z substancjami toksycznymi, powinni w sposób szczególny dbać o środki ochrony indywidualnej. Bez wątpienia jednym z takich środków są maski gazowe. Co warto wiedzieć na ich temat? Odpowiedzi na te i inne pytania we wpisie poniżej!

Różne rodzaje masek przeciw gazowych

Współcześnie producenci zaoferować mogą ogromną ilość masek przeciwgazowych, które odróżniają się od siebie kształtem, materiałem wykonania, efektywnością, czy też systemem ochrony układu oddechowego.

Pomimo tak dużej różnorodności wszystkie z tych produktów mogą być przydzielone do jednej z dwóch podstawowych kategorii. Zarówno strażacy, jak i osoby zatrudnione w we wcześniej wspomnianych zakładach korzystać mogą z masek filtracyjnych lub z nowoczesnych masek izolacyjnych. Czym się od siebie różnią?

Nowoczesne maski przeciwgazowe

Maski filtracyjna

Jednym z najpopularniejszych typów masek gazowych są maski filtracyjne, które jak sama nazwa wskazuje, filtrują zanieczyszczone powietrze, zanim to dostanie się do układu oddechowego. W praktyce oznacza to, że tego rodzaju sprzęt wyposażony jest w dwa zawory. Jeden do pobierania powietrza i drugi do jego wypuszczania.

Następnie powietrze, które zostaje tłoczone do maski, przedostaje się przez sieć specjalistycznych filtrów, na których osadzają się wszystkie niebezpieczne cząsteczki. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Czym maski filtracyjne różnią się od masek izolacyjnych? Odpowiedzi poniżej!

Dodatkowo warto wspomnieć, że maska przeciwgazowa filtracyjna może być wyposażona w dodatkowy zawór, który pozwala na bezpieczne i stosunkowo łatwe przyjmowanie płynów. Ponadto maski mają specjalistyczną membranę, która pozwala na rozmowę pomiędzy osobami je noszącymi. Co warto wiedzieć o modelach izolacyjnych?

Maski izolacyjne

W przypadku masek izolacyjnych ma się do czynienia ze sprzętem, który całkowicie oddziela układ oddechowy od powietrza z zewnątrz. W tym przypadku niezbędny tlen pobierany jest z połączonej z maską butli tlenowej. Ma to bezpośredni wpływ na konstrukcję maski

Maski izolacyjne

Innymi słowy, oznacza to, że tego rodzaju sprzęt nie posiada żadnych zaworów ani filtrów, jak to miejsce w przypadku klasycznych masek filtracyjnych. Inne ważne elementy maski izolacyjnej to m.in. kluczowy dla systemu worek oddechowy oraz pochłaniacze regeneracyjne.

W pierwszym przypadku ma się do czynienia z elementem, w którym składowane jest tlen oraz para wodna. Mowa o tlenie i parze wodnej, która została pozyskana z wydychanego dwutlenku węgla. Z kolei ze względu na obecność pochłaniacza regeneracyjnego odzyskany tlen może zostać ponownie wykorzystany.