Energia i prąd

Na czym polega procedura zmieniania dostawcy prądu?

Coraz więcej osób zastanawia się nad zmianą dostawcy prądu ze względu na uwolnienie rynku energii, możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy i uzyskania niemałych oszczędności w skali roku. W przypadku osób niekorzystających z odnawialnych źródeł energii zmniejszenie rachunków za prąd możliwe będzie dzięki zmianie dotychczasowego usługodawcy. Tym bardziej że nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami, a cała procedura może być bardzo prosta dla klienta.

Zmiana dostawcy prądu w praktyce

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może przyczynić się do uzyskania niemałych oszczędności na rachunkach za prąd, które pochłaniają sporą część domowego budżetu. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z aktualnymi ofertami dostępnych na rynku sprzedawców energii i wybranie jednej z nich. Można wspomóc się kalkulatorami i porównywarkami cen energii, czyli darmowymi narzędziami internetowymi. Pozwala na obliczenie szacunkowych oszczędności. Kolejnym etapem będzie skontaktowanie się z wybranym usługodawcą i zawarcie z nim umowy, co powinno nastąpić w momencie wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania. Konieczne staje się wypowiedzenie umowy z obecnym dostawcą prądu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

Co dalej?

Następnym krokiem jest zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji w przypadku braku wcześniejszej zmiany sprzedawcy energii. Przy kolejnej zmianie usługodawcy nie ma potrzeby jej ponownego zawierania. Poinformować trzeba operatora systemu dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy prądu za pomocą formularza znajdującego się na jego stronie internetowej. Czasami konieczne jest dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, a koszty związane z wymianą licznika pokrywa operator systemu dystrybucyjnego. Na koniec trzeba rozliczyć się z dotychczasowym dostawcą prądu na podstawie odczytu licznika.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jeszcze łatwiejsza

Przy zmianie dostawcy prądu nie trzeba zajmować się wszystkimi formalnościami samodzielnie, jeśli powierzy się to zadanie swojemu nowemu usługodawcy. Konieczne jest udzielenie mu pełnomocnictwa do tego, aby był w stanie prawnie przeprowadzić całą zawiłą procedurę w imieniu klienta. Będzie to dużą oszczędnością czasu, energii i niepotrzebnych nerwów. Zmiana dostawcy prądu na własną rękę często okazuje się być czasochłonnym i wręcz problematycznym procesem, na który składa się wiele etapów i dokumentów.